Trainingen

Om effectief te kunnen zijn met conflictscheidingsgezinnen moet de professional een onpartijdige houding aannemen. Het gevaar van ‘meegaan in de loopgravenoorlog’ is groot, omdat deze ouders een sterk emotioneel appel doen op professionals. Juist hierom is gestructureerd feitenonderzoek nodig.

In Nederland hebben we inmiddels ervaring opgedaan met twee methoden voor gestructureerd feitenonderzoek:

  • De MASIC voor gestructureerd onderzoek naar partnergeweld bij conflictscheidingen
  • Het NICHD interview protocol voor onderzoek naar de ervaringen van het kind

We bieden training aan in deze methoden. We verwachten op termijn andere evidence-based methoden te kunnen toevoegen.

Klik hier voor informatie over MASIC training.

Klik hier voor informatie over NICHD training.