Nederlandstalige publicaties

Bespreking van de interventie Kinderen uit de Knel door Corine de Ruiter in Directieve Therapie, jrg. 35, nr. 3, 2015

Het streven van de ontwikkelaars van Kinderen uit de Knel is behartenswaardig: het helpen van gezinnen die zijn vastgelopen in een vechtscheiding. Wetenschappelijk onderzoek laat echter
zien dat er in vechtscheidingsgezinnen vaak meer aan de hand is dan alleen kinderen die knel
zitten tussen ruziënde ouders. De auteurs krijgen de vechtscheidende ouders meestal in hun spreekkamer na een jarenlange juridische strijd, die mede is aangewakkerd door een gebrek
aan kennis over vechtscheidingen bij de jeugdzorgorganisaties, die vanaf het begin bij deze
gezinnen betrokken zijn. De risico’s van hun aanpak, in het bijzonder het risico van onvoldoende onderzoek naar mogelijk geweld binnen het vechtscheidingsgezin, worden door de auteurs niet onderkend. Mijn verwachting is dat Kinderen uit de Knel in zijn huidige vorm maar zeer beperkt
effectief is bij vechtscheidingsgezinnen, zoals al is aangetoond voor psycho-educatie over scheiden
en voor mediatie (Dalton et al., 2003). Gebruikmaken van de recente wetenschappelijke kennis over vechtscheidingsgezinnen en leren van de best practices uit het buitenland lijken mij effectiever.

Het gehele artikel is hier te vinden: Notitie Kinderen uit de Knel Dth sept 2015.

Justine van Lawick en Margreet Visser hebben gereageerd op mijn bijdrage over Kinderen uit de Knel. Deze publicatie vindt u hier: DT-35-4-7 Van Lawick.

Vervolgens werd Corine de Ruiter door de redactie van Directieve Therapie uitgenodigd om hierop een reactie te schrijven: De Ruiter In Dialoog over conflictscheidingen Dth 2016.

Deze discussie is een mooi voorbeeld van een professioneel en wetenschappelijk debat, hetgeen uiteindelijk bijdraagt aan het dichterbij brengen van oplossingen voor deze complexe scheidingsproblematiek.

 

Mythen over conflictscheidingen (de Ruiter & van Pol, 2017)

In deze publicatie wordt verslag gedaan van een survey onder Nederlandse professionals over conflictscheidingen. Met behulp van een online vragenlijst testten we het kennisniveau van 863 professionals die werken met conflictscheidingsgezinnen. Dit waren advocaten, professionals uit de jeugdzorg/-bescherming, mediators en professionals uit de GGZ.

Professionals behaalden een gemiddelde score van 6,5 correcte antwoorden op een totaal van 11, waarbij juridische professionals significant beter scoorden dan sociale professionals.  Zesenveertig procent van de respondenten overschatte de prevalentie van valse beschuldigingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij conflictscheidingen. In opleidingen voor Nederlandse juridische en sociale professionals die werken met conflictscheidingsgezinnen dient meer aandacht besteed te worden aan wetenschappelijke kennis, zodat professionals handelen op basis van kennis in plaats van persoonlijke opvattingen en mythen.

Het gehele artikel is hier te vinden: de Ruiter & van Pol Mythen over conflictscheidingen Family & Law 2017.