Relevante buitenlandse websites

In Angelsaksische landen bestaat al een langere traditie van wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling voor diagnostiek en interventies bij conflictscheidingen. Op onderstaande websites is relevante informatie voor professionals te vinden.

Association for Family and Conciliation Courts

AFCC is een internationale en interdisciplinaire vereniging die gericht is op de oplossing van conflicten binnen gezinnen. Het unieke aan AFCC is dat haar leden uit diverse beroepsgroepen komen, zoals juristen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters en mediators. Wat de leden van AFCC bindt is hun sterke betrokkenheid bij onderwijs, innovatie en samenwerking, zodat de positieve krachten in gezinnen worden versterkt en kinderen een gezonde toekomst geboden wordt. AFCC organiseert een jaarlijks congres, trainingen en webinars, allemaal van hoge kwaliteit.

Op de AFCC website is een groot aantal standaarden en richtlijnen te vinden, onder andere voor het onderzoek naar gezag en omgang (child custody evaluation), voor begeleide omgang (supervised visitation), en voor door de rechtbank opgelegde interventies (court-involved therapy). Deze richtlijnen zijn best-practice standaarden, ontwikkeld door experts vanuit diverse disciplines, op basis van wetenschappelijke evidentie en kennis uit de praktijk. Niet alles uit deze richtlijnen zal rechtstreeks van toepassing zijn in de Nederlandse context, maar de richtlijnen bieden wel aanknopingspunten voor een zorgvuldige praktijk.

Healthy Parent

Healthy Parent is de website van Dr. Benjamin Garber, psycholoog en expert op het gebied van de ontwikkeling van gezinnen en kinderen in relatie tot echtscheiding.

Wij hebben Dr. Garber uitgenodigd om in september 2018 een workshop over de stem van het kind bij conflictscheidingen in Nederland te geven. Meer informatie hierover volgt.

High Conflict Institute

The High Conflict Institute, San Diego werd opgericht door Bill Eddy, Licensed Social Worker en jurist. Op basis van zijn jarenlange ervaring als mediator en familierechtadvocaat raakte hij ervan overtuigd dat reguliere mediation niet werkt bij mensen met een high conflict personality.

Voor ouderparen met destructieve interactiepatronen ontwikkelde hij een interventie gericht op het aanleren van conflictoplossingsvaardigheden: New Ways for Families. Binnen New Ways zijn er ook gemeenschappelijke ouder-kind sessies. Evaluatieonderzoek in Alberta, Canada heeft aangetoond dat ouders die New Ways doorlopen hebben, beter overleggen over de opvoeding en dat hun kinderen minder stress ervaren en minder gedragsproblemen laten zien. New Ways is ook kostenbesparend.