Waarom deze website?

Deze website bundelt kennis en ervaring van het ZonMw project Verbetering Ketenaanpak Conflictscheidingen in Midden-Brabant (2015-2017). We delen kennis over conflictscheidingen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Deze kennisbasis is op dit moment nog beperkt, zeker in Nederland. Daarom maken we gebruik van buitenlandse publicaties en websites.

Wij hopen dat deze site bijdraagt aan reflectie en aan een effectieve aanpak van conflictscheidingen.