MASIC training: Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld

MASIC- Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns

Feitenonderzoek bij scheidingen is noodzakelijk om de meest geschikte aanpak te kiezen. Een van de belangrijke elementen bij feitenonderzoek is een inventarisatie van (mogelijk) partnergeweld, tijdens de relatie én na de scheiding of in het afgelopen jaar. Een geschiedenis van partnergeweld komt veel voor bij ouders die uiteindelijk in een conflictscheiding belanden, en dit geweld bedreigt ook de ontwikkeling van de kinderen.

In een groot aantal landen (o.a. Canada, Australië en een aantal staten van de VS) is screening op partnergeweld een verplicht onderdeel in een echtscheidingstraject. In Australië gelden sinds maart 2009 de Family Violence Best Practice Principles[1] voor familierechters, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke kennis over huiselijk geweld (family violence). Bepaalde typen partnergeweld vormen een contra-indicatie voor gezamenlijke ouderschapsbemiddeling/mediation.

De MASIC biedt een gestructureerde beoordeling van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict)scheiding verwikkeld zijn. Wetenschappelijkk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van deze complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt. De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking. Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, aangevuld met informatie uit andere bronnen (bijv. politiegegevens, medische gegevens) een beoordeling gemaakt over de aan/afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld. Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico.

In Midden- en West-Brabant is in het kader van het ZonMw project Verbetering Ketenaanpak Conflictscheidingen (2015-2017) bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en Kompaan en De Bocht (nu: Sterk Huis) een pilot met de MASIC uitgevoerd. De ervaringen met de MASIC zijn positief: professionals die ermee werken geven aan dat ze met de MASIC ontdekken wat er aan de hand is in de relatie tussen de ouders en in het type partnergeweld, waardoor duidelijker wordt of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het gezin te vergroten en/of dat mediation niet geschikt is. Ook ouders zelf zijn positief over het uitgebreide interview; zij ervaren het onderzoek als zorgvuldig en zij krijgen soms groter inzicht in de redenen van de scheiding.

De MASIC training duurt 4 uur. Hierin wordt uitleg gegeven over de verschillende typen partnergeweld, en over wetenschappelijk onderzoek (buitenlands en Nederlands) met de MASIC. We gaan in op de implicaties van de uitslag van de MASIC voor de veiligheid binnen het gezin, voor advisering aan de familierechter en voor mediation-(on)mogelijkheden.

De training wordt als open inschrijving training aangeboden, maar een in-company training is ook mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgenomen en/of een offerte aangevraagd worden via: corine.de.ruiter@xs4all.nl.

Data 

donderdag 12 september 2024, 13-17 uur via Zoom

maandag 14 oktober 2024, 13-17 uur via Zoom

Docent

Prof.dr. Corine de Ruiter

Doelgroep en Instroomniveau

HBO- en WO-niveau. Professionals werkzaam bij Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg, jeugd- en volwassen GGZ, mediators, bijzonder curatoren, advocaten en andere professionals die een gestructureerde screeningsmethode voor partnergeweld willen leren gebruiken.

Lees in deze blogpost hoe het onderzoek met de MASIC rust bracht in het gezin van Katinka: https://www.jarabee.nl/nieuws_bericht/eindelijk-rust-door-de-masic/

Studiematerialen

De deelnemers ontvangen alle documenten die behoren bij de MASIC methode, die daarna vrij gebruikt kan worden.  Ze ontvangen ook een kopie van de Power Point dia’s die tijdens de training gebruikt worden. Daarnaast wordt minimaal een viertal relevante publicaties toegestuurd, die voor verdere verdieping in het onderwerp zorgen.

Accreditatie

Accreditatie bij Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG); FGzPt (Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog)

Geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers/gedragswetenschappers onder nummer SKJ210084; Geaccrediteerde punten: 6.00

Geaccrediteerd bij de Mediators federatie Nederland; Aantal punten: 4; Categorie: 1a [De mediator ontvangt na de training een certificaat, waarmee zelf accreditatie bij MfN dient te worden aangevraagd. Vanwege hoge administratiekosten van MfN kunnen wij dit niet meer voor onze rekening nemen].

Indien er voldoende aanmeldingen zijn vanuit andere beroepsgroepen, dan kan in overleg ook voor deze beroepen accreditatie worden aangevraagd.

Kosten

De online training kost € 205,00.  U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: corine.de.ruiter@xs4all.nl. Geef duidelijk in uw e-mail aan voor welke trainingsdatum u kiest. We beantwoorden uw email binnen 5 werkdagen. U ontvangt een digitale factuur. Uw inschrijving is definitief als u de deelnamekosten hebt overgemaakt op bankrekeningnummer NL10 TRIO 0786 8611 42.

Een week voor de training ontvangt u per e-mail de documenten die behoren bij de MASIC training en de Zoomlink.

Het maximale aantal deelnemers per training is 15.

Op deze training zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals vermeld op deze website: https://www.conflictscheiding.eu/algemene-voorwaarden/.

[1] Family Court of Australia (2016). Family Violence Best Practice Principles. Edition 4.