Klachtenregeling inzake trainingen en cursussen corine.de.ruiter 30 juni 2018